نوبت دهی

تجربیات بیماران دکتر مهرداد منصوری

ده فیلم زیر داستان انسان هایی است که تصمیم گرفتند با درد مفصل لگن خود برای همیشه خداحافظی کنند.

چگونه به درد خود غلبه كردم

جراحی تعویض مفصل میتواند درد غیر قابل تحمل لگن را محو کند.

این فیلم داستان روزهایی از زندگی کسی است که بالاخره توانست درد طاقت فرسای لگن خود را از بین ببرد.

او میگوید: مفصل های لگن من هیچ حرکتی نداشت و زندگیم مختل شده بود. کلا مفصل من از بین رفته بود. کارهای روزمره ام را نمیتوانستم انجام بدهم ولی …

این فقط داستان زندگی او نیست. بسیاری کسان دیگر هم با او هم دردند. مفصلشان درد میکند. از شدت درد لگن نمیتوانند راه بروند. حرکت کردن و راه رفتن برایشان عذاب آور است ولی تصمیم میگیرند.

تصمیم گرفت تا به این درد پایان دهد. میدانست که جراحی تعویض مفصل فقط گذاشتن یک مفصل مصنوعی در درون استخوان نیست. جراحی را باید به کسی بسپارد که بتواند آن را درست انجام بدهد. مجبور نشود یکی دو سال دیگر مجددا عمل کند. پایش کوتاه یا بلند نشود. مفصل مصنوعی تا آخر برایش کار کند.

جراحی تعویض مفصل خود را به دکتر منصوری سپرد و روز بعد از عمل مطمئن شد که اشتباه نکرده است.

از اطاق عمل كه اومدم بیرون هیچ دردی نداشتم

جراحی تعویض مفصل میتواند درد غیر قابل تحمل لگن ناشی از دررفتگی مادرزادی را محو کند.

در این فیلم او از مشکلات خود میگوید و اینکه چگونه یک تصمیم توانست زندگیش را دگرگون کند.

میگوید: با مشکل دررفتگی مادرزادی در لگنم در ابتدای تولد مواجه بودم. این مشکل رو از ابتدا داشتم. قبل از عمل برام وایسادن سخت بود. نشستن سخت بود. خوابیدن سخت بود. راه رفتن که اصلا فاجعه بود. مسکن هیچ دردی از من رو درمان نمیکرد.

چندین دکتر رفتم گفتن آرتروزه کاریش نمیشه کرد. بعضی دکترا میگفتن باید عملش کنی ولی عملش سخته …

دررفتگی مادرزادی در ناحیه لگنش داشت و هیچوقت نتوانسته بود خوب راه برود. حتی نمیتوانست خوب بایستد. موقع راه رفتن درد امانش را میبرید. همه جور مسکن را امتحان کرده بود ولی نه. تاثیری نداشتند.

تصمیمش رو گرفت. شنیده بود عمل سختیه و کسی زیر بارش نمیره. پرس و جو کرد و پیدا کرد. به خدا توکل کرد و راهی را رفت که قبلا نمیتوانست برود.

دکتر منصوری او را جراحی کرد. یک مفصل مصنوعی در لگن او چیزی بود که میتوانست درد و بد راه رفتن او را از بین ببرد و همینطور هم شد. تعویض مفصل یک زندگی دوباره به او داد.

همچنان سالی یک بار به دکتر سر میزند تا فراموش نکند که …

خدا واسه هر چیزی یه درمونی گذاشته

جراحی تعویض مفصل میتواند درد غیر قابل تحمل لگن را محو کند.

این فیلم داستان روزهایی از زندگی کسی است که باور نداشت محکوم به ادامه دادن یک زندگی دردناک است.

او میگوید: خیلی درد شدیدی داشتم. حدود پنج شیش سال پیش. اصلا نمیتونستم راه برم. خیلی هم دکتر رفتم. یکی گفت عمل کن یکی گفت عمل نکن. یکی گفت فلج میشی. یکی گفت سنت کمه.

دیگه از راه رفتن عاجز شده بودم. نه میتونستم از پله ها برم بالا. نه میتونستم کارای روزمرم رو انجام بدم. فکر میکردم. این درد درمان نداره.

ولی باور نداشت که این درد درمان نداره. شنیده بود دکتر منصوری یکی از دوستاشو عمل کرده و خوب شده. رفت پیش دکتر و عمل کرد.

یه مفصل مصنوعی همه چیزی بود که او احتیاج داشت. درد لگن از بین رفت. راه رفتنش درست شد. و

زندگیش تغییر کرد.

چطور تو بهترین شرایط عمل كردم

جراحی تعویض مفصل میتواند درد غیر قابل تحمل لگن را از بین ببرد.

این فیلم را کسی تعریف میکند که درد در ناحیه لگن را با تمام وجودش احساس کرده است و میداند بد راه رفتن چه معنایی دارد.

او میگوید: وقتی فهمیدم پام خرابه رفتم برای تعویض مفصل. بهم گفتن کلا پات از بین رفته و دیگه بدرد نمیخوری و من دیگه نفهمیدم چی شد و دکتر داره چی میگه. تا اینکه خدا کمکم کرد.

الان بدون هیچ مشکلی هشت ساله که از عملم گذشته و دارم زندگی میکنم. من تصورم بر این بود که چون مفصل مصنوعی دارم باید حتما دوران بارداریم یه شرایط خاصی داشته باشه

خدا کمکش کرد چون میخواست به خودش کمک کند. میخواست تغییری در زندگیش ایجاد کند. قبول نداشت که محکوم به تحمل درد است.

دکتر منصوری هم به یاری خدا توانست به ایشان کمک کند. الان سالها است از عمل جراحی که در آن یک مفصل مصنوعی جایگزین مفصل خراب شده گردید گذشته است و مفصل مصنوعی همچنان قصد دارد او را سرپا نگه دارد.

خیلی خوشحالم محتاج كسی نیستم

جراحی تعویض مفصل میتواند با از بین بردن درد غیر قابل تحمل لگن کیفیت زندگی را دگرگون کند.

این فیلم بازگویی زمان ناامیدی و پس از آن گشایش و امید است.

میگوید: چندین بار مراجعه کردیم به دکتر ولی نتیجه خوبی نگرفتیم. اصلا نمیتونست راه بره. حتی پنچ قدم نمیتونست برداره. یعنی خونه نشین شده بود. از این در نمیتونست بره بیرون. همیشه تو اطاق نشسته بود. همه دکترا گفتن عمل میکنیم ولی شانسیه ممکنه خوب بشه ممکنه نه. تا آخرش …

آخرش به دکتر منصوری مراجعه کردند. دکتر به آنها گفت شانسی نیست. اگر خدا بخواد حتما درست میشه. جراحی تعویض مفصل انجام شده و درست هم شد. مفصل مصنوعی توانست درد را کاملا از بین برده و درهای خانه باز شدند. درهای زندگی هم باز شدند. تصمیمشان درست بود. راه رفتنش گواهی میدهد.

چطور درد كهنه ام از بین رفت و تونستم تمام كارای خونه رو تنهایی انجام بدم

جراحی تعویض مفصل میتواند یک زندگی تاره را به شما هدیه دهد.

این فیلم توصیف کسی است که در مورد خودش میگوید و وضعیتش قبل و بعداز جراحی

او میگوید: از چارده پونزده سالگی دیدم این پام درد میکنه. تا وقتی یک طرف بدنم یه ور شد. نمیتونستم کار کنم. نمیتونستم خونه داری کنم. سه سانت هم پام کوتاه تر شده بود. راه رفتن برام خیلی مشکل شده بود. نمیتونستم جایی مهمونی برم. بعد گفتن شما باید عمل بشی. بعد عمل یواش یواش بلند شدم و …

نمیدونست چکار کنه و دکتر منصوری به ایشان پیشنهاد جراحی تعویض مفصل داد. از مریضایی که عمل کرده بودن شنیده بود میشه به دکتر اعتماد کرد.

بعد عمل فهمید اشتباه نکرده. درد پاش خوب شد. دیگه یه وری نبود. کوتاهی پاش خوب شد. میتونست مث یه خانوم راه بره.

چطور پدرم تونست از خونه نشینی نجات پیدا كنه

جراحی تعویض مفصل میتواند با از بین بردن درد شدید لگن کیفیت زندگی را دگرگون کند.

این فیلم داستان زمانی است که پدر خیلی زود پیر شد و زمانی دیگر که توانست پا به پای پسر کار کند.

گفت مفصلام درد میکنه. نمیتونم بخوابم. دردش جوریه که نه شب نه روز نمیتونم بخوابم. بتدریج پاهای پدرم جمع شد و او خونه نشین شد. دکتر گفتن باید مفصلای لگنتون تعویض بشه. حالا از وقتی عمل کرده شبا راحت میخوابه.

من تنها پسر خوانواده ام و مجبور بودم تنها کار کنم. ولی الان پدرم هم کمکم میکنه. الان همه راحت شدیم.

او تنها نیست. بسیاری هستند مثل او که باور نمیکنند از کار افتادگی زود هنگامشان را. میپرسند. دکتر را پیدا میکنند و تن دردآلوده خود را به او میسپارند تا مرهم نهد. تا راه رفتن را دوباره بیاموزاند. دکتر منصوری سعادت کمک به او را پیدا کرد. جراحی تعویض مفصل تنها چیزی بود که نیاز داشت.

وقتی دیگه داروهای روماتیسم روی درد تاثیری ندارن

جراحی تعویض مفصل میتواند با از بین بردن درد غیر قابل تحمل لگن راهی نو در زندگی را به شما بیاموزد

این فیلم سخنان کسی است که نمیتوانست راه برود.

او میگوید: حدود ده ساله که روماتیسم مفصلی دارم. مشکل اصلی من این بود که میلنگیدم. دو قدم که میخواستم راه برم زیر پام خالی میشد. دردم میگرفت. دیگه نمیتونستم کارای عادی خودمو انجام بدم. کاملا یه طرف بدنم کج شده بود.

میخواستم سوار ماشین بشم باید پامو با دست بلند میکردم میزاشتم توی ماشین. به من میگفتن دردو تحمل کن ولی عمل نکن

ولی او به خود میگفت وقتی درمانی وجود دارد چرا تحمل کنم. او درمان را یافت. دکتر منصوری دهها بیمار مبتلا به روماتیسم مفصل را جراحی کرده بود و نتایج عالی بود. مراجعه به دکتر زندگی او را تغییر داد. برای او جراحی تعویض مفصل انجام شد و او اکنون بدون درد راه میرود.

اصلا احساس نمیكنم پروتز تو بدنمه. فكر میكنم پای خودمه

جراحی تعویض مفصل میتواند درد غیر قابل تحمل لگن ناشی از آسیب های قبلی ناشی از شکستگی در ناحیه لگن را از بین ببرد.

این فیلم داستان زندگی کسی است که بعد از یک شکستگی دیگر نتوانست درست راه برود.

میگوید: بعد تصادف دیگه نتونستم درست راه برم. درد زیادی توی لگنم داشتم. همش زیر بغلمو میگرفتن. یا روی تخت بودم یا حرکت نمیتونستم بکنم و خیلی برای مشکل بود.

حتی رانندگی هم نمیتونستم بکنم. ساقط شده بودم از زندگی. تا دکتر به من گفت باید عمل کنی. از وقتی عمل کردم همه کارای شخصی رو خودم انجام میدم. کارم سنگینه و تو موتور خونه ام

در سایت ایران ارتوپد میبینید دکتر منصوری روش های مختلف درمان شکستگی های ناحیه لگن و تعویض مفصل بعد از شکستگی را توضیح داده است. دکتر منصوری با تعبیه مفصل مصنوعی برای بیمار او را به یک زندگی فعال برگرداند.

من برای دومین بار در طول عمرم راه افتادم

جراحی تعویض مفصل میتواند درد لگن ناشی از سیاه شدگی در سر استخوان ران را از بین ببرد.

این فیلم سخنان کسی است که سیاه شدن سر ران امان او را بریده و دیگر نمیتوانست راه برود.

او میگوید: سر استخوان های رانم سیاه شده بود. دردش زیاد بود. مسکن نداشت. باید تحمل میکردم. ولی جراحی کردم.

اولین قدم رو که بعد از جراحی بدون عصا برداشتم همه از خوشحالی گریه میکردن چون هیچ کدوممون فکر نمیکردیم که من بتونم روزی بدون عصا راه برم. به یک ماه نرسید که کارای خودم رو خودم انجام میدادم. من حتی یک جلسه هم فیزیوتراپی نرفتم.

گریه شوق او خوشحالی من است. خوشحالی از اینکه کمکی به بازگشت توانایی یک فرد مفید و کارا به اجتماع کردم.