آلبوم تمامی فیلم های سایت

فیلم آقای حمید زارع بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات آقای حمید زارع در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم آقای محمدرضا تاجداری بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات آقای محمدرضا تاجداری در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم خانم فریبا رحیم پور بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات خانم فریبا رحیم پور در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم آقای بیوک رحیمی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات آقای بیوک رحیمی در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم خانم آمنه موسوی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات خانم آمنه موسوی در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم خانم مسیب پور بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات خانم مسیب پور در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم خانم نسرین محبی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات خانم نسرین محبی در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم خانم لیلا جهانی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات لیلا جهانی در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم خانم فرزانه برقی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات خانم فرزانه برقی در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

فیلم آقای علی گل محمدی بعد از جراحی تعویض مفصل ران

توضیحات آقای علی گل محمدی در باره وضعیتی که ایشان قبل از عمل جراحی تعویض مفصل ران داشتند و واینکه بعد از جراحی و کارگذاری مفصل مصنوعی لگن چگونه درد مفصل ران در ناحیه لگن از بین رفت و ایشان توانستند زندگی بهتری داشته باشند جمعه ۳۰ مهر ۱۳۹۵

3321

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3320

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3319

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3318

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3317

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3315

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3314

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3313

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3312

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴

3311

یکشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۴
صفحه ۱ از ۱۸ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.