ارتوز چیست

440

     ارتوز

 Orthosis

 

نگارش های دیگر : ارتز، اورتز، اورتوز

ارتوز به وسیله ای میگویند که برای حمایت از یک عضو و یا تصحیح تغییر شکلی که در عضو وجود دارد بکار میرود. بریس ها نوعی ارتوز هستند.

ارتوز ها در مواردی برای محدود کردن حرکت مفصل در جهات خاصی و هدایت حرکت در جهات دیگر بکار برده میشوند. گاهی برای کاهش نیروهای وزنی وارده به قسمتی از اندام مورد استفاده قرار میگیرند و گاهی در درمان شکستگی ها موقعی که اندام از گچ خارج میشود برای حمایت اندام بکار میرود.

ارتوز ها در بعضی بیماری ها برای کاهش در اندام و یا کمک به حرکت بهتر عضو مورد استفاده قرار میگیرند.


نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

آیا میدانید علت بسیاری از کمردردها یا دردهای زانو مشکلاتی در مفصل لگن است

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.