فیلم شکستگی تی شکل استابولوم در یک همی پلویس با بزرگنمایی

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی تی شکل حفره استابولوم شده است.

فیلم با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسکن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده کرد.

در این فیلم تنها یک همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است. فیلم با بزرگنمایی بالایی داخل حفره استابولوم را بهتر نشان میدهد.

  

 

در این فیلم میتوان کوادری لترال پلیت را که جزئی از ستون خلفی است را دید که به سمت داخل لگن جابجا شده است. همچنین شکستگی چند تکه ستون و لب قدامی قابل مشاهده است.

با نگاه به داخل استابولوم میتوان دید که قسمتی از دام استابولوم همچنان به استخوان ایلیوم متصل مانده است و این وجه افتراق شکستگی های تی و شکستگی های دو ستونی است.

جدا شدن دو ستون قدامی و خلفی از این قسمت دست نخورده را میتوان از درون استابولوم مشاهده کرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله "شکستگی تی شکل استابولوم" زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت کنید.

فیلم شکستگی تی شکل استابولوم

فیلم شفاف شکستگی تی شکل استابولوم

فیلم شکستگی تی شکل استابولوم در یک همی پلویس

فیلم شکستگی تی شکل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شکستگی تی شکل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شکستگی تی شکل استابولوم بعد از جراحی در یک همی پلویس

فیلم شکستگی تی شکل استابولوم بعد از جراحی در یک همی پلویس با بزرگنمایی

آیا لگن شما درد میکند ولی کمر شما جراحی شده است

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.