فیلم شفاف شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یک طرف لگن و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در طرف دیگر شده و نحت عمل جراحی قرار گرفته است. بیمار همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسکن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده کرد. در این فیلم استخوان بصورت نیمه شفاف است و میتوان محل و مسیر پیچ ها را درون استخوان به راحتی مشاهده و دنبال کرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید که شکستگی استخوان ایلیوم به توسط یک پلاک بازسازی 3.5 بر روی کرت ایلیاک و یک پیچ لگ 7.3 میلیمتر که از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیکس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از جااندازی به توسط دو پلاک بازسازی و دررفتگی مفصل ساکروایلیک راست به توسط دو پیچ ایلیوساکرال فیکس شده اند. جهت پیچ مهره اول ساکروم به علت دیسمرفیسمی که در آن وجود داشته است از پایین به بالا و از خلف به قدام است ولی پیچ مهره دوم در جهت افقی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله "شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک" زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت کنید.

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش افقی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش عمودی
علت بسیاری از لنگش ها مشکلاتی در مفصل لگن است

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.