فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش عمودی

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یک طرف لگن و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در طرف دیگر شده و نحت عمل جراحی قرار گرفته است. بیمار همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسکن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده کرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید که شکستگی استخوان ایلیوم پس از جااندای به توسط یک پلاک بازسازی 3.5 بر روی کرت ایلیاک و یک پیچ لگ 7.3 میلیمتر که از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیکس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از جااندازی به توسط دو پلاک بازسازی و دررفتگی مفصل ساکروایلیک راست به توسط دو پیچ ایلیوساکرال فیکس شده اند.

در این بیمار شکستگی کوکسیکس دست نخورده باقی مانده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله "شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک" زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت کنید.

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش افقی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

آیا میخواهید صاحب یک مفصل مصنوعی لگن با بیشترین طول عمر شوید

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.