فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش عمودی

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یک طرف لگن و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک در طرف دیگر شده است. بیمار همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسکن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده کرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید که استخوان ایلیوم در طرف چپ لگن دچار شکستگی وسیعی همراه با جابجایی شده است. این شکستگی به درون حفره استابولوم گسترش پیدا کرده است.

در طرف راست لگن مفصل ساکروایلیاک باز شده و در جلو سمفیز پوبیس دیاستاز پیدا کرده است. شکستگی کوکسیکس و شکستگی اسپاین ایسکیوم نشانه جابجایی شدید همی پلویس در حین ضربه اولیه و از علائم ناپایداری حلقه لگن است. همی پلویس چپ به سمت سفالاد و قدام جابجا شده است.

برای بررسی احتمال آسیب مثانه برای بیمار رتروگراد سیستویورتروگرافی انجام شده که میتوان دید آسیبی به مثانه وارد نشده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله "شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک" زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت کنید.

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک . چرخش افقی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی . چرخش افقی

هر دردی در ناحیه لگن مهم بوده و باید علت آن مشخص شود

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.