فیلم شکستگی ساکروم همراه با شکستگی پوبیس . چرخش افقی

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی استخوان ساکروم و ستون قدامی استابولوم شده است.

فیلم با در کنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسکن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده کرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید که استخوان ساکروم در طرف چپ دچار یک شکستگی ترانس فورامیتال شده است. شکسته شدن ترانسورس پروسس مهره L5  در این بیمار نشانه ناپایداری آسیب حلقه لگن است.

در این فیلم همچنین میتوان شکستگی راموس فوقانی و تحتانی پوبیس را مشاهده کرد. شکستگی ستون قدامی استابولوم که بصورت ناکامل است هم دیده میشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله "شکستگی ساکروم همراه با شکستگی پوبیس" زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت کنید.

فیلم شکستگی ساکروم همراه با شکستگی پوبیس . چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم همراه با شکستگی پوبیس بعد از جراحی . چرخش افقی

هر دردی در ناحیه لگن مهم بوده و باید علت آن مشخص شود

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.