عصب رادیال چگونه آسیب میبیند

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فهرست مقالات مرتبط

عصب رادیال از به هم پیوستن شاخه هایی از هر سه تنه شبکه بازویی تشکیل میشود. این عصب در ناحیه بازو شاخه هایی به عضله سه سر میدهد و سپس چسبیده به سطخ پشتی استخوان بازو به پایین میاید. سپس دور زده و به سطح خارجی استخوان بازو و آرنج میرسد و سپس به پشت ساعد رفته و به عضلات اکستانسور یا بازکننده مچ دست و انگشتان عصب میدهد.

این عصب سپس در پشت مچ دست به شاخه های متعدد تقسیم شده و تمام سطح پشت دست و انگشتان دست را حس میدهد.

 1719 1
مسیر عصب رادیال در اندام فوقانی

 

علت آسیب های عصب رادیال چیست

این عصب میتواند در هر نقطه ای از مسیرش از زیر بغل نا انگشتان دست آسیب ببیند.

در زیر بغل عصب میتواند به علت شکستگی و دررفتگی سر و گردن استخوان بازو و یا به علت استفاده نادرست از عصای زیر بغل تحت فشار قرار گرفته و فلج شود.

در ناحیه بازو شایعترین علت آسیب عصب رادیال شکستگی های تنه استخوان بازو است.

زخم های نافذ مانند زخم های ناشی از چاقو ویا شیشه میتوانند موجب پارگی عصب رادیال در هر نقطه ای از اندام فوقانی شوند. مکانیسم آسیب عصب رادیال در زخم های نافذ پاره شدن آن است.

در شکستگی ها و دررفتگی های ناحیه شانه و بازو عصب رادیال به علت تحت فشار قرار گرفتن آسیب میبیند.

 

فهرست مقالات مرتبط

عصب رادیال چگونه آسیب میبیند

علائم و درمان آسیب های عصب رادیال چگونه است

شکستگی لگن هر لحظه در کمین شما یا کسی است که دوستش دارید

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.