بازگشت

آناتومی مچ پا - عروق و اعصاب

"دکتر مهرداد منصوری"

   

  مقالات مرتبط  

  استخوان
  رباط یا لیگامان
  زردپی یا تاندون ها   
 
 

   عروق و اعصاب  
  حرکات
  رادیوگرافی

 شریان تیبیال خلفی بعد از عبور از زیر قوزک داخلی به کف پا رفته و به دو شاخه پلانتار خارجی و داخلی تقسیم شده و تغذیه بافت های کف پا را به عهده میگیرد.

شریان تیبیال قدامی از جلوی مچ پا عبور کرده و به پشت پا رفته و در آنجا نام خود را به شریان پشت پایی یا دورسالیس پدیس Dorsalis pedis عوض میکند.
شریان پرونئال از سطح خارجی مچ پا به پاشنه پا میرسد.

 

1599 4
1599 3

                   تصاویر بالا عبور شریان تیبیال خلفی را از زیر قوزک داخلی و رفتن آن به کف پا را نشان میدهد

 

 

 1599 2
                              تصویر بالا مسیر انتشار عروق اطراف مچ پا را نشان میدهد

 

1599 1
1600
 
 تصویر بالا مسیر حرکت شریان تیبیال قدامی از جلوی مچ پا را نشان میدهد

 عصب تیبیال خلفی همراه با شریان تیبیال خلفی بعد از عبور از زیر قوزک داخلی به کف پا رفته و به اعصاب پلانتر خارجی و داخلی تقسیم میشود و حس کف پا و حرکت بسیاری از عضلات آنجا را تامین میکند. اعصاب پرونئال از سطح قدامی خارجی مچ پا عبور کرده و به پشت پا میروند و حس پشت پا را تامین میکنند.


مقالات مرتبط

آناتومی مچ پا - استخوان
آناتومی مچ پا - رباط یا لیگامان
آناتومی مچ پا - زردپی یا تاندون ها
آناتومی مچ پا - عروق و اعصاب
آناتومی مچ پا - حرکات
آناتومی مچ پا - رادیوگرافی
شکستگی لگن هر لحظه در کمین شما یا کسی است که دوستش دارید

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.