آناتومی مچ پا - زردپی یا تاندون ها

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فهرست مقالات مرتبط

 

مهمترین تاندون پا تاندون آشیل است که از پایین ترین قسمت عضلات گاستروکنمیوس و سولئوس به بالا و پشت استخوان پاشنه یا کالکانه متصل میشود. وظیفه این تاندون پایین آوردن مچ پا است.

عضلات خارجی یا اکسترنسیک پا Extrinsic muscles به عضلاتی میگویند که در ناحیه ساق قرار دارند ولی تاندون های آنها با عبور از مچ پا به استخوان های کف پا متصل میشوند. این تاندون ها در سه دسته از اطراف مچ پا عبور میکنند.

 

تاندون های فلکسور

سه تاندون فلکسور بلند شست و فلکسور بلند انگشتان و تیبیال خلفی از پشت قوزک داخلی عبور کرده و به کف پا میروند. این تاندون ها در حین عبور از زیر قوزک داخلی از داخل یک تونل عبور میکنند که سقف آن یک باند بافتی پهن و محکم به نام فلکسور رتیناکولوم Flexor retinaculum است. از زیر فلکسور رتیناکولوم شریان تیبیال خلفی و عصب تیبیال هم عبور میکند.

 1598 4

 

 

تاندون های اکستانسور

سه تاندون اکستانسور بلند شست و اکستانسور انگشتان و تیبیال قدامی از جلوی مچ پا عبور کرده و به پشت پا میرسند. این تاندون ها در حین عبور از جلوی مچ پا از زیر نوار بافتی پهنی به نام اکستانسور رتیناکولوم Extansor retinaculum عبور میکند. این نوار بافتی مانع از دور شدن تاندون ها از مچ پا در حین انقباض آنها میشود. اکستانسور رتیناکولوم خود از دو باند فوقانی و تحتانی تشکیل شده است.

 1598 1

 

 

تاندون های پرونئال

دو تاندون پرونئال بلند و کوتاه در حین عبور از مچ پا از زیر قوزک خارجی عبور میکنند. در حین عبور از این ناحیه، تاندون ها از زیر نوار بافتی عبور میکند. این نوار بافتی مانع از جابجایی تاندون ها در مسیر قوسی شکل خود از زیر قوزک خارجی میشوند.

 1598 6

 

 تاندون های حین عبور از زیر رتیناکولوم ها در غلاف هایی از پرده سینوویال Synovial sheat قرار میگیرند که درون آنها مایع سینوویال Synovial fluid  قرار دارد. به این ساختمان ها تنوسینوویوم Tenosynovium هم میگویند. این غلاف و مایع درون آن مانع از بروز اصطکاک زیاد بین تاندون ها و رتیناکولوم ها میشوند و در نتیجه حرکت تاندون ها را تسهیل میکنند.

 

 1598 8
در تصاویر بالا تنوسینوویوم های تاندون های عبور کننده از اطراف مچ پا دیده میشوند

 

 

 

 1598 7
 تاندون پرونئال کوتاه بعد از عبور از زیر قوزک خارجی به قاعده متاتارس پنج متصل میشود و تاندون پرونئال بلند بعد از عبور از زیر قوزک خارجی به کف پا میرود

1598 5 
تصویر بالا تاندون های اکستانسور و پرونئال را در حین عبور از مچ پا نشان میدهد


 

 1598 3
  تاندون آشیل به استخوان پاشنه متصل شده و تاندون تیبیال خلفی با اتصالات زیادی به بسیاری از استخوان های کف پا متصل میشود

 

 1598 2
 تصویر بالا مسیر عبور و محل اتصال تاندون های تیبیال خلفی و پرونئال را نشان میدهد.

 

فهرست مقالات مرتبط

آناتومی استخوان های مچ پا

آناتومی رباط های مچ پا

آناتومی تاندون های مچ پا

آناتومی عروق و اعصاب مچ پا

حرکات مچ پا

رادیوگرافی مچ پا

شکستگی لگن هر لحظه در کمین شما یا کسی است که دوستش دارید

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.