آناتومی دست - عروق

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"

فهرست مقالات مرتبط

مهم ترین رگ های دست، رگ ها یا عروق رادیال و اولنار هستند. شریان رادیال در طرفی از دست قرار گرفته است که استخوان رادیوس قرار دارد و شریان اولنار هم در طرف استخوان اولنا است. شریان های رادیال و اولنار در کف دست در دو ناحیه به هم متصل میشوند و دو لوپ یا حلقه شریانی را تشکیل میدهند. یک حلقه سطحی و یک حلقه عمقی است.

 

 1517 26
شکل بالا سطح ولار یا کف دستی را نشان میدهد

 

1517 12
شکل بالا سطح پشتی دست را نشان میدهد

از این حلقه شریانی عروقی منشاء میگیرند که در بین متاکارپ ها سیر میکنند و با رسیدن به بند پرگزیمال انگشت، هر کدام به دو شاخه تبدیل میشوند که در طرفین انگشتان مجاور تا انتهای انگشت طی طریق میکنند. به این شریان ها، شریان های انگشتی یا دیجیتال Digital artery میگویند.

 1517 4

 در شکل بالا قوس ها یا لوپ های شریانی سطحی و عمقی دیده میشوند.
در دست همراه هر شریان ورید همنام آن هم وجود دارد.

 

فهرست مقالات مرتبط

کلیات آناتومی دست

آناتومی استخوان و مفاصل دست

سطوح و حرکات دست

آناتومی عضلات دست

آناتومی تاندون های دست

آناتومی رباط های دست

آناتومی عروق دست

آناتومی اعصاب دست

رادیوگرافی دست

نمیگذارم درد لگن من را از ورزشی که دوست دارم دور کند

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.