بازگشت

آناتومی مچ دست - عروق و اعصاب

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری "متخصص ارتوپدی"


  مقالات مرتبط

   استخوان و مفصل
   رباط
   سطوح و حرکات
   تاندون های پشت مچ دست
   رباط عرضی، کانال کارپ و تاندون های جلوی مچ    
   عروق و اعصاب
   غضروف مثلثی و اسناف باکس
   مشخصات ظاهری، رادیوگرافی

سه عصب مهم بعد از عبور از ساعد از مچ هم عبور کرده و به دست میرسند. این سه عصب عبارتند از

 

عصب رادیال Radial nerve

این عصب در سمت استخوان رادیوس یا زند زبرین است و موجب حس قسمتی از پشت دست میشود.   

  1491 4

 

عصب مدیان Median nerve

این عصب از کانال مچ دست عبور کرده و موجب حس قسمت کف دستی انگشتان شست و سبابه و وسطی میشود. عصب مدیان همچنین پیام های حرکتی مغز را به دسته ای از عضلات کف دست میرسانند.

     1491 5

 

عصب اولنار Ulnar nerve

این عصب موجب حس قسمت کف دستی انگشت کوچک دست میشود و پیام های عصبی مغز برای حرکت دادن عضلات کف دست را هم به آنها میرساند.

    1491 1
مهم ترین عروقی که از مچ دست عبور میکنند شریان ها و وریدهای رادیال و اولنار هستند. شریان رادیال در سطح ولار مچ دست و در طرف استخوان رادیال قرار دارد. این همان شریانی است که در موقع حس نبض مچ دست از آن استفاده میشود. شریان اولنار هم در سطح ولار مچ دست و در طرفی است که استخوان اولنا قرار گرفته است. شریان اولنار از درون کانال گویان عبور میکند.

 

1491 3 

 

 

1491 2
 

عصب های مدیان و اولنار از سطح قدامی مچ دست عبور کرده و به کف دست میرسند

آیا مدت ها است برای تسکین درد لگن خود دارو میخورید ولی درد همچنان وجود دارد

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.