آیا بعد از جوش خوردن شکستگی متاکارپ دست میتوانم فعالیت عادی داشته باشم

 

 


جوش خوردن شکستگی متاکارپ در کف دست

 من شکستگی متاکارپ چهارم دست راست به صورت اوریب داشتم. نحوه درمان به صورت پین گذاری در عمل جراحی صورت گرفت. من یک ورزشکار حرفه ای هستم آیا بعد از جوش خوردن استخوان، باز هم میتوانم به صورت قبل از دستم استفاده کنم؟ تا چه مدت باید این ترس را داشته باشم که احتمال شکست مجدد در همان ناحیه وجود دارد؟

 

 

استخوان های کف دست را متاکارپ مینامند. در کف دست انسان پنج استخوان متاکارپ تقریبا موازی یکدیگر قرار دارند که به پنج انگشت دست مفصل میشوند. متاکارپ اول که در واقع متاکارپ شست است از بقیه آنها بیشتر حرکت میکند. شکستگی این استخوان ها در غالب موارد بدون جابجایی و یا با جابجایی اندک است. در این موارد بیحرکتی با گچ یا آتل به مدت چند هفته موجب جوش خوردن شکستگی میشود.

در مواردی که جابجایی شکستگی متاکارپ زیاد است ممکن است نیاز به جااندازی به توسط عمل جراحی داشته باشد. در این موارد برای بیحرکت کردن قطعات شکسته شده از پلاک، پیچ و یا پین استفاده میشود.

شکستگی های متاکارپ معمولا در عرض چهار هفته جوش میخورند. بنابراین اگر درمان این شکستگی با عمل جراحی بوده است معمولا پین گذاشته شده بعد از چهار هفته در کلینیک به توسط پزشک خارج میگردد. پس از آن بیمار باید چند هفته حرکات مفاصل کف دستی بخصوص مفصل متاکارپوفالانژیال را انجام دهد تا خشکی مفصلی که در اثر چند هفته بیحرکتی ایجاد شده مرتفع شود.

اگر درمان به درستی صورت گرفته و شکستگی به خوبی جوش بخورد و دامنه حرکتی مفاصل کف دست به حالت قبل از شکستگی برسد بیمار میتواند به صورت قبل از دستش استفاده کند.

گرچه شکستگی متاکارپ معمولا در عرض چهار هفته جوش میخورد ولی در این زمان هنوز قدرت کافی را برای تحمل ضربات شدید بدست نیاورده است. معمولا بعد از گذشت شش ماه و بعد از اینکه دامنه حرکات مفاصل کف دست به حد طبیعی رسید بیمار میتواند بدون ترس فعالیت های شدید را هم با دستش انجام دهد. در این زمان احتمال شکسته شدن استخوان تقریبا مانند احتمال شکسته شدن استخوان های مشابه و مجاورش است.

 

مطالعه بیشتر

شکستگی استخوان های متاکارپ در کف دست چگونه ایجاد شده و به چه طریقی درمان میشوند


آیا میخواهید صاحب یک مفصل مصنوعی لگن با بیشترین طول عمر شوید

جدیدترین مقالات

این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.