فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این مقاله فیلمی از یک شکستگی ساکروم و پوبیس در ناحیه لگن دیده میشود که به توسط پیچ و اکسترنال فیکساتور تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی ساکروم و پوبیس که بدنبال تصادف اتومبیل بوجود آمده و تحت عمل جراحی قرار گرفته دیده میشود
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی لگن در استخوان های ساکروم و پوبیس که تحت عمل جراحی قرار گرفته مورد بررسی قرار خواهد گرفت
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی حلقه لگنی شامل شکستگی ساکروم و پوبیس دیده میشود
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی استخوان ساکروم همراه با شکستگی استخوان پوبیس مورد بررسی قرار خواهد گرفت
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی استابولوم و ساکروم در ناحیه لگن بعد از عمل جراحی دیده میشود
در این مقاله فیلم استخوان ساکروم شکسته شده یک بیمار که بدنبال ضربات ناشی از تصادف آسیب دیده نمایش داده میشود
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی ساکروم و استابولوم در ناحیه لگن یک خانم جوان مشاهده میشود
در این فیلم شفاف که با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده استخوان لگن یک بچه هشت ساله که بدنبال تصادف دچار دررفتگی مفصل ساکروایلیاک شده است بعد از جراحی دیده میشود. در این فیلم میتوان مسیر پیچ ها را به دقت مشاهده کرد
در این فیلم شفاف که با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده استخوان لگن یک بچه هشت ساله که بدنبال تصادف دچار دررفتگی مفصل ساکروایلیاک شده است بعد از جراحی دیده میشود.
در این فیلم که با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده استخوان لگن یک بچه هشت ساله که بدنبال تصادف دچار دررفتگی مفصل ساکروایلیاک شده است بعد از جراحی از زوایای مختلف بالا و پایین دیده میشود
در این فیلم که با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده استخوان لگن یک بچه هشت ساله که بدنبال تصادف دچار دررفتگی مفصل ساکروایلیاک شده است بعد از جراحی دیده میشود
در این مقاله فیلم سه بعدی دررفتگی دو طرفه مفصل ساکروایلیک در لگن یک پسربچه هشت ساله که با استفاده از تصاویر بازسازی سی تی اسکن تهیه شده از زوایای گوناگون دیده میشود
در این مقاله فیلم سه بعدی دررفتگی دو طرفه مفصل ساکروایلیک در لگن یک پسربچه هشت ساله که با استفاده از تصاویر بازسازی سی تی اسکن تهیه شده مورد بررسی قرار میگیرد
در این مقاله فیلمی شفاف از استخوان لگن یک بیمار که بدنبال ضربه شدید دچار دررفتگی مفاصل جلو و عقب لگن شده نشان داده میشود
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۰ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.