فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این مقاله فیلم یک لگن با شکستگی دو طرفه استخوان ساکروم دیده میشود
در این مقاله فیلمی مشاهده میشود که نشان دهنده یک مورد شکستگی ساکروم و دررفتگی مفصل سمفیز است که تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلمی شفاف از یک مورد شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز که جراحی شده دیده میشود
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی ساکروم و دررفتگی سمفیز پوبیس دیده میشود که تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی استخوان ساکروم که تحت عمل جراحی قرار گرفته مشاهده میشود
در این مقاله شکستگی ساکروم و باز شدن سمفیز پوبیس در لگن یک بیمار تصادفی دیده میشود
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس دیده میشود
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی لگن در ناحیه ساکروم و دررفتگی سمفیز پوبیس دیده میشود
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی لگن در ناحیه ساکروم و دررفتگی سمفیز پوبیس همراه با سیستوگرافی دیده میشود
در این مقاله فیلم شفافی از یک شکستگی ساکروم که تحت عمل جراحی قرار گرفته مشاهده میشود
در این مقاله فیلم شفافی از یک شکستگی ساکروم که تحت عمل جراحی قرار گرفته دیده میشود
در این مقاله فیلمی از استخوان لگن فردی مشاهده میشود که بدنبال سقوط از بلندی دچار شکستگی استخوان های پوبیس و ساکروم شده است
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی ساکروم همراه با شکستگی استخوان پوبیس دیده میشود
در این مقاله فیلمی از یک استخوان ساکروم دیده میشود که به علت شکستگی تحت عمل جراحی قرار گرفته و به توسط دو عدد پیچ فیکس شد است
در این مقاله فیلمی از یک استخوان ساکروم شکسته شده که به توسط دو عدد پیچ ایلیوساکرال فیکس شده است دیده میشود
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۰ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.