فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این مقاله فیلمی وجود دارد که لگن یک بیمار را که بدنبال تروما دچار شکستگی سر استخوان ران شده نشان میدهد
در این مقاله فیلمی از یک بیمار با شکستگی سر استخوان ران دیده میشود
در این مقاله فیلمی دیده میشود که یک شکستگی استخوان ایلیوم بعد از عمل جراحی را نشان میدهد
در این مقاله فیلمی از نتیجه جراحی یک مورد شکستگی استخوان ایلیوم مشاهده میشود
ذر این مقاله فیلم شکستگی استخوان ایلیوم بعد از جراحی دیده میشود
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی استخوان ایلیوم در ناحیه لگن دیده میشود که تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی ایلیوم دیده میشود که میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده کرد
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی استخوان ایلیوم دیده میشود که میتوان آن را مانند یک تصویر رادیوگرافی ساده ولی از جهات بالا و پایین دید
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی استخوان ایلیوم دیده میشود که میتوان آن را مانند یک تصویر رادیوگرافی ساده ولی از جهات چپ و راست دید
در این مقاله فیلمی از یک مورد شکستگی استخوان ایلیوم دیده میشود
در این مقاله استخوان لگن یک بیمار که بدنیال شکستگی استخوان ساکروم تحت عمل جراحی قرار گرفته مشاهده میشود
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی استخوان ساکروم که تحت عمل جراحی قرار گرفته مشاهده میشود
در این مقاله یک استخوان ساکروم با شکستگی دو طرفه دیده میشود. این شکستگی جزئی از یک آسیب حلقه لگنی است
در این مقاله فیلمی از یک استخوان ساکروم که دچار شکستگی دوطرفه شده را میبینید
در این مقاله فیلم فیلمی از یک اسخوان ساکروم را که بدنبال ضربه دچار شکستگی شده مشاهده شده و در مورد شکستگی بحث میشود
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۰ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.