فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این فیلم استخوان لگن یک بیمار که به علت شکستگی چند تکه ای لب خلفی استابولوم جراحی شده نشان داده میشود. فیلم از طریق سی تی اسکن تهیه شده است
این فیلم که به توسط بازسازی سه بعدی سی تی اسکن تهیه شده لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی خرد شده استابولوم را نشان میدهد که تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این فیلم بازسازی سه بعدی کامپیوتری یک شکستگی خرد شده لبه پشتی استابولوم در ناحیه لگن دیده میشود که به توسط دو پلاک فیکس شده است
این فیلم بازسازی سه بعدی کامپیوتری از لگن یک بیمار است که بدنبال ضربه دچار شکستگی خرد شده لبه خلفی استابولوم شده است
در این مقاله فیلمی با ظاهر شفاف و رادیوگرافیک از لگن یک بیمار نشان داده شده است. بیمار بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی عرضی و لبه خلفی استابولوم شده است
در این مقاله فیلم لگن یک بیمار با شکستگی عرضی و لبه پشتی استابولوم دیده میشود که تحت عمل جراحی قرار گرفته است
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار نشان داده میشود که بدنبال ضربه دچار شکستگی عرضی استابولوم همراه با خرد شدگی لبه پشتی شده است. فیلم حالت شفاف دارد و مانند یک تصویر رادیوگرافی متحرک است
در این مقاله یک فیلم از لگن خاصره بیماری نشان داده میشود که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی عرضی استابولوم همراه با خرد شدگی لب خلفی شده است
در این مقاله فیلم شفاف بعد از جراحی یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم مشاهده میشود. این شکستگی بدنبال یک تصادف اتومبیل ایجاد شده است
در این مقاله فیلم بعد از جراحی یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم دیده میشود. فیلم تنها یک نیمه لگن را نشان میدهد تا پلاک داخل لگنی بهتر دیده شود
در این مقاله فیلم بعد از جراحی یک شکستگی استابولوم دیده میشود. در این فیلم که بصورت شفاف است میتوان مسیر پیچ ها را به درستی مشاهده کرد
در این مقاله فیلم بعد از عمل جراحی یک شکستگی دو ستونی استابولوم دیده میشود. در این جراحی شکستگی با پیچ و پلاک جااندازی و فیکس شده است
در این مقاله فیلمی از یک نیه لگن یک بیمار وجود دارد. این بیمار بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی دو ستونی استابولوم شده است
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار تهیه شده که شکستگی دو ستونی استابولوم وی را نشان میدهد. این فیلم در واقع بازسازی سه بعدی یک رادیوگرافی ساده لگن است
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار که دچار شکستگی دو ستونی استابولوم شده دیده میشود.
« قبلی ۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۰ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.