فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم همراه یا دررفتگی مفصل ساکروایلیاک و دیاستاز سمفیز پوبیس دیده میشود
در این مقاله فیلمی از یک شکستگی دو طرفه ساکروم که به توسط دو پیچ ایلیوساکرال فیکس شده است دیده میشود
در این مقاله فیلم یک شکستگی دو طرفه استخوان ساکروم در یک خانم مسن بعد از تصادف اتومبیل دیده میشود
در این مقاله فیلم یک مورد شکستگی دو طرفه استخوان ساکروم در یک خانم مسن دیده میشود
در این فیلم درون حفره استابولوم یک بیمار که بعد از شکستگی ستون و لب خلفی تحت عمل جراحی قرار گرفته است مشاهده میگردد
در این فیلم شکستگی ستون و لب خلفی استابولوم که تحت عمل جراحی قرار گرفته دیده میشود. استخوان ها در این فیلم شفاف هستند و میتوان پیچ های کار گذاشته شده را از ورای آن دید
در این فیلم یک نیمه از لگن یک بیمار حقیقی را که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی لب و ستون خلفی شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است را میتوانید مشاهده کنید
در این فیلم که لگن یک بیمار بعد از شکستگی لبه و ستون خلفی استابولوم را نشان میدهد میتوان محل پلاک ها و مسیر پیچ های بکار رفته شده را مشاهده کرد
در این مقاله فیلمی از لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی لب خلفی و ستون خلفی استابولوم که تحت عمل جراحی قرار گرفته مشاهده میشود
در این فیلم که با استفاده از تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است لگن یک بیمار با شکستگی لب خلفی و ستون خلفی استابوولم دیده میشود
این فیلم یک شکستگی چند تکه ای لبه پشتی استابولوم را از نمای بسیار نزدیک نشان میدهد و قطعات شکسته شده و مارژینال ایمپکشن در این فیلم به خوبی دید میشود
در این فیلم استخوان لگن یک بیمار نشان داده میشود که بدنبال تصادف دچار شکستگی چند تکه ای در لب خلفی استابوولم شده است
این فیلم درون حفره استابولوم از یک نمای نزدیک بعد از جااندازی و فیکس کردن با پلاک را نشان میدهد. بیمار دچار شکستگی چند تکه ای لب خلفی استابولوم بوده است
این فیلم درون حفره استابولوم یک بیمار مبتلا به شکستگی لب خلفی استابولوم را بعد از جراحی نشان میدهد
این فیلم سه بدی، لگن یک بیمار مبتلا به شکستگی چند تکه ای استابولوم با مارژینال ایمپکشن را نشان میدهد که تحت عمل جراحی قرار گرفت است
« قبلی ۱ صفحه ۲ از ۱۰ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.