فیلم های آموزشی شکستگی های لگن و استابولوم

در این فیلم که با تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است میتوان رادیوگرافی لگن را از سه نمای استاندارد آن در مورد یک شکستگی ستون قدامی همراه با همی ترانسورس خلفی مورد مطالعه قرار داد
در این مقاله فیلم قبل از جراحی یک بیمار با شکستگی ستون قدامی و نیمی از ستون خلفی استابولوم را مشاهده میکنید که بدنبال تصادف موتورسیکلت دچار این شکستگی شده است
در این فیلم که با تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شده است یک شکستگی ستون و لب خلفی استابوولم دیده میشود. تصاویر شفاف و ترانسپارنت هستند
در این فیلم لگن یک بیمار که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی ستون خلفی همراه با لب خلفی استابولوم در ناحیه لگن شده نمایش داده میشود. فیلم با استفاده از سی تی اسکن تهیه شده است
در این مقاله فیلم بعد از جراحی یک بیمار که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی لب و ستون خلفی استابولوم شده بررسی میشود. فیلم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن یه بعدی تهیه شده است
در این فیلم که با تکنولوژی سی تی اسکن سه بعدی تهیه شه است میتوانید استخوان لگن واقعی یک بیمار که بدنبال تصادف دچار شکستگی ستون و لب خلفی لگن شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است را ببینید
در این فیلم مسیر پیچ هایی را که برای فیکس کردن یک شکستگی ستون خلفی و لب خلفی استابولوم استفاده شده مشاهده میکنید
در این فیلم دیده میشود که چگونه یک شکستگی ستون و لب خلفی استابولوم به توسط پیچ و پلاک جااندازی و فیکس شده است
در این فیلم که با استفاده از سی تی اسکن از لگن یک بیمار تهیه شده شکستکی ستون خلفی و لبه خلفی استابولوم از زوایای مختلف دیده میشود
در این فیلم که از طریق بازسازی سه بعدی تصاویر سی تی اسکن یک بیمار تهیه شده است شکستگی ستون خلفی و لبه خلفی استابولوم دیده میشود
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۰


این سایت حاوی اطلاعاتی در باره بیماری ها و درمان آنها است. این اطلاعات صرفا به منظور افزایش آگاهی و اطلاعات شما در سایت قرار داده شده است و به هیچ وجه جایگزین مراجعه مستقیم به پزشک برای تشخیص و درمان نیست. شما مجاز نیستید به هیچ طریقی از این اطلاعات برای تشخیص، درمان یا هر اقدام دیگری در مورد بیماری یا مشکل فیزیکی بدن خود یا فرد دیگری استفاده کنید

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به ایران ارتوپد می باشد.